Aukcja

Podczas Festiwalu zostanie przeprowadzona aukcja charytatywna pt. „Pomóżmy innym w czasie Świąt”. Celem ww. aukcji obrazów jest pomoc dzieciom i młodzieży (3-19 lat) z Kółka Miłosierdzia, przy oddziale Związku Polaków na Białorusi w Lidzie. Na licytację zostaną wystawione prace członków Towarzystwa Plastyków Polskich działającego przy ZPB. 

(po zakończonej aukcji będzie można odebrać wylicytowane dzieło, dokonując opłaty w formie gotówkowej na miejscu)

Organizatorem aukcji i organizacją zbierającą z niej dochód jest Związek Polaków na Białorusi, oddział Lida.